BIG PARK
Parking Pyrzowice

PROMOCJA

8 dni za 170

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I – Informacje o administratorze danych osobowych

Firma BIG PARK S.C. Barbara Krok, Paulina Pałgan jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów.

II – Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych

 1. Wykonanie obowiązków prawnych:<
  • wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,
  • wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,
  • wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,
  • otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,
  • otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.

  Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO.
  Okres: czas wynikający z przepisów.

 2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień
  Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.
  Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub
  wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.
 3. Nasz prawnie uzasadniony interes:
  • ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,
  • weryfikacja wiarygodności płatniczej,
  • pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),
  • tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.

  Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.
  Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

III – Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe

 1. Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej, rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.
 2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.
 3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.
 4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.
 5. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych należności.
 6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe, ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas naszych należności i roszczeń.

IV – Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru (osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:

 • dostęp do danych,
 • sprostowanie i poprawienie danych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,
 • przeniesienie danych,
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,
 • wniesienie sprzeciwu.

Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

V – Zabezpieczenie Państwa danych osobowych

W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń, dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak wykorzystujemy Cookies    Więcej
AKCEPTUJĘ