1-3 dni – 45 zł    9 dni – 70 zł

    4 dni – 50 zł    10 dni – 75 zł

    5 dni – 55 zł    11 dni – 80 zł

    6 dni – 60 zł    12 dni – 85 zł

    7 dni – 65 zł    13 dni – 90 zł

    8 dni – 65 zł    14 dni – 95 zł

  

   Każdy dodatkowy dzień 5 zł